Διαβιοῦμε τὴν ἀπαρχὴ μεγάλων ἐξελίξεων

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν μᾶς ἐπεσκέφθη. Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὀ Κινέζος πρόεδρος ἐπίσης μᾶς ἐπεσκέφθη.

Περισσότερα