Στα άδυτα του Facebook στο Μοσχάτο

Στα άδυτα του Facebook στο Μοσχάτο Διαχειριστές περιεχομένου του Facebook που εργάζονται στο Βερολίνο. Αντίστοιχο τμήμα, μόνο για τον έλεγχο

Περισσότερα