Φαντομάς ιός της οικογένειας φαρμαμάφια προκαλεί φαρμαπανδημία.

Σενάριο ΄΄επιστημονικής φαντασίας΄΄. Θα προσπαθήσω να μιλήσω μη επιστημονικά, ανθρώπινα , κατανοητά, τώρα εαν θα είναι και σύντομα, μην τα

Περισσότερα